NEJPRODÁVANĚJŠÍ

617,00 Kč
skladem
1 269,00 Kč
skladem
6 649,00 Kč
skladem

Obchodní a reklamační podmínky
Obchodní a reklamační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dále jen VOP upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji sortimentu z naší nabídky. Kupujícím pro tyto VOP se rozumí koncový uživatel – občan.


 

Prodávající

Jan ČÍŽEK
Habří 56
373 84 Dubné

IČO: 88658708

DIČ:CZ7201291251

Registrace u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích pod č.j.: Ž/3628/2012/IK/1016987/3.

Kontakty
Tel. : +420 732 135 373 •  e-mail: info@caravanshop.cz

Číslo účtu: 2000246819/2010 - Fio Banka
Číslo účtu IBAN: CZ6320100000002000246819
SWIFT kód BIC: FIOBCZPPXXX
Přepočet měn dle aktuálního kurzu na Fio Banka
Všechny eventuální poplatky pouze na vrub Vašeho účtu.


Čl. 1 - Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané z obchodního styku jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s doručením předmětu plnění či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Čl. 2 - Zboží a ceny

Katalog zboží, běžně dodávaného prodávajícím je na internetové prezentaci www.caravanshop.cz.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Standardně se doba expedice pohybuje v rozmezí 1 - 10 pracovních dní. Část zboží je dostupná ve skladu výrobce.
Ceny zboží na internetových prezentacích jsou aktuálně platné pro položky, které jsou běžně skladem. Kupující si je může ověřit u jednotlivých položek zboží. U položek, které běžně nejsou skladem a jsou na objednávku, jsou ceny závislé na vývoji finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a z toho důvodu si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. O jakékoliv změně cen má Kupující právo být informován.
U zboží, které není běžně skladem, vyžaduje specifické úpravy nebo je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha ve výši 40% z prodejní ceny zboží. Podrobnosti jsou sdělovány na dotaz nebo po zaslání objednávky.

Čl. 3 - Objednání zboží

Čl. 3.1. Objednávka

Objednat zboží může Kupující osobně v prodejně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Obchodovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům. Telefonicky, e-mailem nebo přes internetový zaslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupující může objednávku libovolně upravovat či měnit až do jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. Za potvrzení objednávky nelze považovat serverem automaticky generovaný email který je odesílán jen pro kontrolu přijetí objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a Kupujícímu objednávka potvrzena je-li to možné stejnou cestou, jak byla učiněna.

Čl. 3.2 - Zrušení objednávky

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud zruší objednávku Prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po potvrzení (po uzavření kupní smlouvy) je možné jen po předchozí dohodě Kupujícího a Prodávajícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným z důvodu:
 • neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • výrazným způsobem se změnila cena a nedojde k dohodě o změně kupní ceny.
Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.

Čl. 3.3 - Způsoby platby a dodání zboží

V hotovosti – osobně: zboží si můžete po předchozí dohodě zakoupit a zaplatit na provozovně v Habří 56, 373 84 Dubné. Platby přijímáme pouze v hotovosti, platební karty neakceptujeme. Tento způsob odběru je bez dalších poplatků.
Platba převodem - při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte platební informace e-mailem nebo, budete-li si přát, proforma fakturu a variabilní symbol platby (= číslo objednávky), který bude následně identifikovat Vaši platbu. Částku prosím převeďte na náš účet 2000246819/2010 - Fio Banka nebo platbu uhraďte poštovní složenkou. Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží (osobně nebo poštou, je-li poštovné již obsaženo v platbě).

Na dobírku - zboží Vám bude zasláno prostřednictvím České pošty nebo DPD. Cenu kompletní zásilky včetně poštovného zaplatíte poštovnímu doručovateli při doručení / na poště při převzetí balíku / nebo DPD.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Standardně se doba expedice pohybuje v rozmezí 1 - 10 pracovních dní. Část zboží je dostupná ve skladu výrobce v zahraničí. O termínu dodání budete informováni nejpozději následující pracovní den po objednání.

Čl. 3.4 - Doklady

Součástí dodávky zboží je daňový doklad, záruční list a návod k použití. Není-li v dodávce obsažen záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad. Návod k použití není dodáván ke zboží, jehož charakter to vzhledem k jednoduchosti použití nevyžaduje, ke zboží, které není samostatně funkční (komponenty) a ke zboží, k němuž není dodáván návod výrobcem.

Čl. 3.5 - Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Při zasílání zboží zásilkovou službou je zboží Prodávajícím pojištěno na plnou hodnotu. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky - zboží, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží, Kupující má také právo od kupní smlouvy odstoupit.
Převzetím zásilky/zboží Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a kompletní. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí Kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná případně jak se projevují. Součástí oznámení musí být záznam o poškození zásilky potvrzený dopravcem.

Čl. 4 - Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné, plně funkční, v původních obalech, které nejsou hrubým způsobem porušeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením čísla prodejního dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Zboží lze vrátit osobně na provozovně nebo zaslat pojištěnou zásilkou. V případě navrácení zboží formou zásilky, budou odpovídající finanční prostředky, snížené o náklady na odeslání zásilky vraceny výhradně bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího do 30ti dní od obdržení vráceného zboží. Vrácení zboží formou dobírky je nepřípustné a zásilka nebude přijata. Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:
 • na poskytování služeb Kupujícímu, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. baterie, akumulátory, atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem,
 • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje.
V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možné zboží vrátit po předchozí dohodě (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly hrubým způsobem porušeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že Kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny. Při zakoupení zboží osobně v provozovně prodávajícího nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení zboží.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy zaslání "písemného odstoupení" v poslední den lhůty.

Čl. 5 - Záruční podmínky

 1. Záruční doba standardně 24 měsíců není-li u zboží uvedeno jinak (baterie – 6 měsíců, spotřební materiál).
 2. Je-li ke zboží vydán záruční list, pak je potvrzen k datu prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 3. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným umístěním, nevhodným zacházením (vlhké, prašné, či jinak nevhodné prostředí), provozními podmínkami či používáním v rozporu s návodem k použití, poškozením při dopravě a manipulaci, na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu do výrobku Kupujícím nebo třetí osobou. Přepravné, doprava nebo cestovní náklady v souvislosti s uplatněním práva na záruku, nejsou předmětem této záruky.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, což je povinen Prodávající či autorizované servisní středisko vyznačit na záručním listu.
 6. Při dodržení záručních podmínek a po předložení dokladu o koupi, správně vyplněného záručního listu, čistého a kompletního výrobku odstraní Prodávající nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně veškeré poruchy, způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem, aby mohl být výrobek řádně užíván.
 7. Prodávající je povinen řádně a úplně vyplnit záruční list. Neúplný nebo neoprávněně měněný záruční list je neplatný a nárok na záruku zaniká. Doporučujeme společně se záručním listem a dokladem o koupi uschovat i doklady o provedené záruční opravě a originální obal výrobku.
 8. Pokud bude při opravě zjištěno, že vada nespadá do záruky, uhradí všechny náklady s jejím odstraněním zákazník.
 9. Práva ze záruky zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 10. Zaplacením kupní ceny bere zákazník na vědomí záruční podmínky.

Čl. 6 - Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena dle čl. 5.4, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Reklamaci vad zjevných, které jsou na zboží již při převzetí zboží je Kupující povinen uplatnit právo ze záruky bez zbytečného odkladu, na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

Čl. 6.1 - Postup reklamace

Uplatní-li Kupující právo ze záruky a doručí zboží k reklamaci osobně čí formou zásilky, je povinen v rámci svých možností co nejpřesněji popsat typ závady a jakou formou se závada projevuje. K reklamovanému zboží přiloží prodejní doklad, záruční list (byl-li vydán) a popis závady.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu a pojistit na jeho hodnotu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození způsobené přepravou před přijetím zboží.

Čl. 6.2 - Vyřízení reklamace

Prodávající či autorizované servisní středisko posoudí do 3 dnů od doručení oprávněnost reklamace vady na zboží. Po posouzení reklamace vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace (neuznání, oprava, výměna, navržení snížení ceny). Lhůta pro vyřízení reklamace je dle platných právních předpisů 30 dní.

Čl. 7 - Ostatní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Práva a povinnosti, neupravené těmito VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a občanem se řídí občanským zákoníkem v platném znění (40/1964 Sb.). Práva a povinnosti neupravené VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí obchodním zákoníkem v platném znění (513/1991 Sb.).
 
 

Čl. 8 - Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

YTBkOG